שצ”פ הלחי, נתניה

קקטוס עירוני אדריכלות נוף

צילום: שיר טורם

ריהוט רחוב