שכונת אריאל שרון – נהריה

מילר-בלום אדריכלים

צילום: שרון בוכבינדר