מסילת ישרים, תל אביב

אדריכלות נוף נחלת הכלל

צילום: יואב פלד