כביש 651, קיסריה

טוך - סרגוסי אדריכלות נוף

צילום: שיר טורם