המסילה התורכית, תל אביב

דן פוקס אדריכלות נוף ותכנון הסביבה בע"מ