בית ספר רמות, בת ים

ערן קולודיצקי אדריכל נוף

צילום: ליאור טייטלר