בית ספר צמרות איילון, תל אביב

יעל בר מאור סטודיו לאדריכלות נוף