בית ספר צהלה, תל אביב

ארז אשכנזי אדריכלים בע"מ

צילום: ליאור טייטלר