בית ספר גליל ים, הרצליה

צור וולף אדריכלי נוף

צילום: ליאור טייטלר