בית ספר אהרון דוידי, נתניה

אדריכלות: גריל אופנהיים