English  לאתר אריכא גלריה לברזל | לאתר אפ אריכא          
חפש מוצר
  צור קשר     מפת הגעה     מידע לקהל המקצועי     פרוייקטים     אודות החברה    דף הבית  
שאלות ותשובות

 1. האם התקנות האחרונות מתירות מדרגות החוצות את מהלך הביניים (בורקס)? 

מדרגות אילו אסורות לפי התקנות החדשות שהתפרסמו ב 22.9.08. דבר המאפיין את כל דגמי המדרגות המותרות: "אחידות העליה (הירידה) במדרגות". מדרגות המחלקות את משטח הביניים לא עומדות בדרישות התקנות מאחר ועומק המינימאלי של שלח המדרגה אינו 15 ס"מ.


ע"פ התקנות מותרות בפנים דירה 4 סוגי מדרגות בלבד:

  •  מדרגות ישרות רגילות.
  •  מדרגות קשתיות - מדרגות אחידות בצורת קשת אחידה.
  •  מדרגות טרפזיות - מדרגות אחידות לשינוי כיוון בתנאים מיוחדים ובמידות מיוחדות .
  •  מדרגות שלח מתחלף- מדרגות אחידות (סט מדרגות משולשות בעל מאפיין מיוחד).

                          2. מה השינויים שנערכו בתקנים בקשר למדרגות?

להלן השינויים העיקריים:

  • אוחדו דרישות לעמידות בשחיקה למדרגות ולמשטחי הליכה (תקנים  ת"י 1554 (2+1), ת"י 5566 ות"י 6 ). ראה טבלה בפרוספקט מצורף.
  • מדרגות חוץ חייבות להיות בדרגת עמידות 1 בשחיקה .
  • חדרי מדרגות בבתים משותפים ומשטחי הליכה חייבים להיות בדרגת עמידות 2 בשחיקה.
  • נוספו דרישות התנגדות להחלקה, בהתאם לת"י 2279.
  • נוספו דרישות לאמצעים נגד החלקה במדרגות חיצוניות ובמדרגות במבני ציבור.

לטבלת התאמת חומרי הגלם לדרישות ת"י 1554

3. איך אני המזמין / המפקח יכול לוודא שהמדרגות תקניות?
ניתן  לוודא שהמדרגות תקניות ב-שתי דרכים בלבד:
א. המדרגות מיוצרות במפעל הנמצא בהשגחת מכון התקנים ונושא תו תקן.
ב. המדרגות מיוצרות במפעל ללא תו תקן, אך עברו תהליך אישור מלא, כולל לקיחת דוגמאות מהאתר ובדיקה מלאה ע"פ כללי התקן .  

4. מה אני הקבלן צריך לעשות אם האדריכל דורש ממני מדרגות שאינן תקניות?

לרוב, אדריכל המתכנן אבן שאינה עומדת בדרישות התקן בכתב הכמויות, אינו יודע וגם לא חייב לדעת שהאבן אינה מתאימה למדרגות. האדריכל רוצה גוון אך אין ספק שחשוב לו לשמור על עמידות המוצר בדרישות התקן והבטיחות הקבועים בחוק.


תפקידו של הקבלן המבצע והמפקח לבדוק וליידע את האדריכל שמדרגות אינם עומדות בדרישות התקן ובתקנות תכנון ובניה. כיוון שתקן מדרגות הוא רשמי וגם מצוין בתקנות תכנון ובניה כמוצר שחייב  להתאים לדרישות התקן, אין שום אפשרות חוקית להעביר את האחריות לאדריכל. האחריות הפלילית תמיד תהיה של המבצע ושל המפקח. חתימת האדריכל על דוגמה אינה פוטרת את המבצע מהאחריות.

 

5. האדריכל והמפקח חתמו לי על דוגמה . מה האחריות שלי כקבלן או כיזם?

המפקח והאדריכל כשחתמו לך על דוגמה, צורה, דגם, צבע,  וכו',  לא חתמו לך על איכות. האחריות לאיכות מוטלת עליך הקבלן ולא על המפקח או האדריכל. המפקח אמור לבדוק את הקבלן שסיפק חומרים בהתאם לתקן. במקרה של אי התאמה,  הקבלן לא יוכל להסתתר מאחרי החתימה של האדריכל או של המפקח.

 

6 .האם מדרגות חוץ חייבות להיות מחוספסות או שאפשר להסתפק באמצעים המונעים החלקה שבתקן?

בתקנות מצוין , כי "מישור שלח המדרגה יהיה מחוספס או עשוי חומר המונע החלקה", לכן בהחלט ניתן להשתמש בחספוס שלח במדרגות חוץ. תקן 1554 חלקים א' ו-ב' הרחיב אפשרויות בחירת אמצעים המונעים החלקה ומגדיר אותם בטבלה למדרגות חוץ ומבני ציבור.

 


7. מה ההבדל בין מוצר עם תו תקן לעומת מוצר עם תעודת התאמה לתקן?

במוצר עם תו תקן האחריות מוטלת על היצרן הנמצא בהשגחת מכון התקנים. התעודה מהווה הוכחה שמכון התקנים  בדק את תהליך היצור ואת המוצר הסופי. המזמין אינו צריך לבצע בדיקה נוספת ויכול להסתפק בתעודת תו תקן של היצרן.


לעומת זאת, תעודת "התאמה לתקן" ללא נטילת מדגם מכל משלוח ע"י מכון מוסמך למרות שנבדק בדיקה מלאה האחריות הינה של המזמין והמפקח . על הקבלן מוטלת האחריות להזמין מכון מוסמך שיגיע לשטח ליטול דגימה אקראית מכל משלוח מדרגות ולבצע בדיקה מלאה. בכל מקרה האחריות נשארת של הקבלן והמפקח.

 

 

 

ריהוט רחוב
מבנים טרומים
מדרגות וחיפויים
מידע לקהל המקצועי
חידושים וחדשות בנושאי תקינה במדרגות
תקנות חדשות - גרם מדרגות
התאמת חומרי הגלם לפי התקן
יישום והתקנת מדרגות
טיפול ואחזקת מדרגות
מדידות, התקנה ואחריות למדרגות
שאלות ותשובות
  מפות הגעה     צור קשר     שאלות ותשובות     אודות החברה  
created by CyberServe | designed by Dror Zunz 08-8563535 שחם אריכא העמל 35 אשדוד