English |+972-8-8563535|העמל 35 אשדוד
הסל שלי

אודות

הגרניט הוא חומר טבעי והטכנולוגיה בעיבודו
מאפשרת חופש עיצובי - ללא תלות בתבניות ובתכנון
סדרתי גדול. לכן, הוא מאפשר עיצובי רחובות וככרות
ייחודיים עם פתרונות קצה המותאמים לכל פרויקט.
מחלקת הפיתוח של שחם אריכא מעניקה אפשרות
לליווי עיצובי והנדסי.

תוכניות הריצוף המוצגים באתר הינן דוגמאות
לשימושים שונים בגרניט. ניתן לבחור אותן
לפרוייקטים או להשתמש בהם כהשראה לעיצוב
בפרויקט שלכם.