English |+972-8-8563535|העמל 35 אשדוד
הסל שלי

ביתני שמירה גלבוע -

המוצר בשטח שרטוטים מידע כללי

מבנה יביל העשוי בטון מזוין וקורות פלדה, המיועד לעמדת שמירה/בקרת כניסה.
ניתן לבחור גדלים שונים בהתאם לצורך.

מק"ט תאור מפרט טכני שרטוט PDF שרטוט DWG
גלבוע 400 - מק"ט 7832 ר: 230 א:420 ג: 238 (ס"מ)
גלבוע 200 - מק"ט 7870 ר: 230 א: 250 ג: 238 (ס"מ)
גלבוע 160 - מק"ט 7825 ר: 150 א: 250 ג: 238 (ס"מ)
גלבוע 300 - מק"ט 7871 ר: 330 א: 365 ג: 238 (ס"מ)