English |+972-8-8563535|העמל 35 אשדוד
הסל שלי

מבנה שירותים שביט -

המוצר בשטח שרטוטים מידע כללי

מבנה מבטון מזוין ב-30, ניתן להתאים אישית את החלוקות הפנימיות על-פי הצרכים.
המבנה יכול מתאים ל: שירותים ושרותי נכים, מקלחות או משרד.

מק"ט תאור מפרט טכני שרטוט PDF שרטוט DWG
מבנה שרותים - שביט 7844 שרותים עם מבואה, שני יחידות שרותים מופרדים.
מבנה שרותים - שביט 7845 שרותים ומקלחת הכולל דלת נפרדת לכל תא.
מבנה שירותים - שביט 7846 מבנה מותאם ליחידת שרותים ויחידת נשים או נכים דלת נפרדת לכל תא
מבנה שרותים - שביט 7847 מבנה מותאם לשתי יחידות מקלחות דלת כניסה אחת
מבנה שרותים - שביט 7849 מותאם לשמש כמשרד דלת כניסה אחת