English |+972-8-8563535|העמל 35 אשדוד
הסל שלי

מוצרים נגישים

ספסלי עץ

לביא

מק"ט: 1140 / 1139

מעגן

מק"ט: 1123

עדן

מק"ט: 1116

מעגן יחיד

מק"ט: 1121

ספסלי בטון

ספסל נגב עץ

מק"ט: 1058

ספסלים משולבים

מערכות ישיבה

ברזיות

ברזיית אגם

מק"ט: 2310

ברזית ברקת

מק"ט: 2062

מחסומי בטון

מחסום ניצב

מק"ט: 4035

מחסום גליל

מק"ט: 4571

מחסום חסיד

מק"ט: 4041

מחסום נגה

מק"ט: 4140

מחסום איתן

מק"ט: 4050

מחסומי ברזל

מחסום גל ים

מק"ט: 4880

מחסום עדן

מק"ט: 4950

מחסומי גרניט

נגישות והתנגדות להחלקה

מבנה שירותים אוטומטי

מבנה שירותים - כנען

מבנה שרותים - כנען 7852

מק"ט: 7852

מחולק ל-2 תאי שירותים ותא נכים

מבנה שרותים - מואב

מבנה שירותים - מואב 7858

מק"ט: 7858

מחולק ל-3 תאים: גברים, נשים ונכים 3 דלתות נפרדות

מבנה שירותים שביט

מבנה שירותים - שביט 7846

מבנה מותאם ליחידת שרותים ויחידת נשים או נכים דלת נפרדת לכל תא

מבנה שרותים - תבור

שרותים - תבור 7895

מק"ט: 7895

מבנה יביל העשוי בטון מזוין, הכולל 2 חדרי שירותים יחיד וחדר שרותי נכים, המופרדים בקירות בטון. חדר שירות אמצעי הכולל בתוכו גישה לאינסטלציה וחשמל.

מבנה שירותים נכים

מבנה שירותי נכים

מק"ט: 7820

מבנה יביל העשוי בטון מזוין, הכולל חדר לשרותי נכים תקני