English |+972-8-8563535|העמל 35 אשדוד
הסל שלי

מוצרים נגישים

ספסלי עץ

גל-ים

מק"ט: 1085 / 1086

לביא

מק"ט: 1140 / 1139

מעגן

מק"ט: 1120

עדן

מק"ט: 1116

עדן יחיד

מק"ט: 1117

ספסלי בטון

ספסלי מתכת

ספסלים משולבים

ספסל קופינג (מרגלית עץ)

מק"ט: 111204-1 / 111202-1

דלתון

מק"ט: 1027

מטרופוליני

מק"ט: 1195

רומי עץ

מק"ט: 1407

מערכות ישיבה

אסיף

מק"ט: 1686

כרם

מק"ט: 1687

ברזיות

ברזיית אגם

מק"ט: 2310

ברזיית אביב

מק"ט: 2611

ברזיית כנף

מק"ט: 2705

ברזיית עלה

מק"ט: 2701

ברזיה ברקת

מק"ט: 2062 / 2064

מחסומי בטון

מחסום ניצב

מק"ט: 4035

מחסום גליל

מק"ט: 4571

מחסום חסיד

מק"ט: 4041

מחסום איתן

מק"ט: 4050

מחסומי ברזל

מחסום גל ים

מק"ט: 4880

מחסום לביא

מק"ט: 4955

מחסום מור 60

מק"ט: 4971

פרגולות

נגישות והתנגדות להחלקה

מבנה שירותים אוטומטי

מבנה שירותים - כנען

מבנה שרותים - כנען 7851

מק"ט: 7851

מחולק ל-4 תאי שירותים - גברים ונשים הכניסות בנפרד

מבנה שרותים - כנען 7854

מק"ט: 7854

מחולק ל-2 חדרי שירותים ומקלחות נשים וגבים. מבואות בנפרד.

מבנה שרותים - כנען 7855

מק"ט: 7855

מבנה הכולל חלונות אלומניום ודלת ראשית יכול לשמש כמשרד

מבנה שרותים - מואב

מבנה שירותים - מואב 7857

מק"ט: 7857

מחולק ל-6 תאים - 3 שירותים, 3 מקלחות

מבנה שירותים - מואב 7860

מק"ט: 7860

מחולק ל-2 כניסות: גברים ונשים כל כניסה שירותים ומקלחת

מבנה שירותים - מואב 7861

מק"ט: 7861

מחולק ל-2 כניסות. 3 תאי מקלחת ו-3 תאי שירותים

מבנה שירותים - מואב 7862

מק"ט: 7862

מבנה משרד כולל חלונות אלומיניום ודלת ראשית

מבנה שירותים שביט

מבנה שרותים - שביט 7844

מק"ט: 7844

שרותים עם מבואה, שני יחידות שרותים מופרדים.

מבנה שרותים - שביט 7845

מק"ט: 7845

שרותים ומקלחת הכולל דלת נפרדת לכל תא.

מבנה שירותים - שביט 7846

מק"ט: 7846

מבנה מותאם ליחידת שרותים ויחידת נשים או נכים דלת נפרדת לכל תא

מבנה שרותים - שביט 7847

מק"ט: 7847

מבנה מותאם לשתי יחידות מקלחות דלת כניסה אחת

מבנה שרותים - שביט 7849

מק"ט: 7849

מותאם לשמש כמשרד דלת כניסה אחת

מבנה שרותים - תבור

שרותים - תבור 7895

מק"ט: 7895

מבנה יביל העשוי בטון מזוין, הכולל 2 חדרי שירותים יחיד וחדר שרותי נכים, המופרדים בקירות בטון. חדר שירות אמצעי הכולל בתוכו גישה לאינסטלציה וחשמל.

מבנה שירותים נכים

מבנה שירותי נכים

מק"ט: 7820

מבנה יביל העשוי בטון מזוין, הכולל חדר לשרותי נכים תקני