English |+972-8-8563535|העמל 35 אשדוד
הסל שלי

אמנת קבוצת אריכא

ב"ה  

אמנת קבוצת אריכא (חברת שחם י. אריכא ובניו בע"מ, אפ אריכא, אריכא גלריה לברזל), מבוסס על המסורת וקודי ההתנהגות העסקית של אבי המשפחה ומייסד החברה, יהודה אריכא, לאורך השנים: אנושיות, נדיבות, הנאה, כבוד, יושר, מצוינות, יופי, אחדות, הדדיות, תרבות ומסורת ישראל.
הדברים הועלו על הכתב בצורה של אמנה, שלאורה אנחנו מנהלים את הקבוצה באופן שוטף:  

"עולם חסד יבנה" (תהילים פ"ט ב')

 

"וזאת לעדות כי באנו אנו, חברי קבוצת אריכא על כל ענפיה, ונטלנו עלינו באמונה התחייבות שברוח ובחומר, התחייבות אנושית ועסקית, לאמור:

  • מכלול העשייה של מפעלות אריכא יהיה לעולם מכוון ומונע ברוח הנאת היצירה וברוח של אנושיות, מעורבות ונדיבות.
  •  כל תחומי היצירה והמסחר, הקניין והעבודה יהיו מכוונים ליהנות את הלקוח. לקדם ולכבד את העובדים והספקים, מתוך שמירה על ערכי יושר בלתי מתפשר, ושאיפה למצוינות ולגדלות-רוח.
  •  העניין הכלכלי במפעלותינו חיוני, אך יוכל להתקיים רק אם בצידו תרבות של הליכות ומנהגים המשקפים את ערכי מסורת ישראל, ואת ערכי האחדות, האחריות וההדדיות שהושפעו עלינו בבית-אבא.
  • בהליכי היצירה המגוונים המאפיינים את קבוצת אריכא, נשאף לייפות את הארץ, את בתיה וגניה, תוך דאגה לשמר את הסביבה למען הדורות הבאים אחרינו.

הרינו חותמים אמנה זו מתוך תחושה כי היא משרטטת באמונה את דרכנו זה שנים רבות, ומתוך אמונה וביטחון כי בעזרת השם נעשה ונצליח, ואנו ורעינו וכל הפועלים עמנו נחיה ונראה ברכה ושלום.

 

החזון שלנו

חדשנות - אנחנו שואפים להמציא, לחדש ולהביא בשורה ללקוחותינו.

איכות ומקצועיות - אנחנו מובילים בעולם בשיטות ייצור. כל מוצרינו מיוצרים באיכות גבוהה ובהתאם לתקנים הרשמיים.

אסתטיקה - אנו משקיעים רבות בעיצוב ובגימור, כדי להגיע למוצר מושלם מבחינה ויזואלית".