English |+972-8-8563535|העמל 35 אשדוד
הסל שלי

G654

מקור החציבה: סין / הודו. הגרניט הינו סלע מגמטי אשר נוצר מהתגבשות סלע מותך. הגרניט מאופיין בצבעים כהים ובעמידות גבוהה בפני שחיקה. למרות חוזקה של הגרניט, רמת הספיגות וכמות הברזל בחומר משתנה ובלתי צפויה. כדאי לשים לב: בגרניט יתכנו כתמי רטיבות (טלוויזיות) וכתמי חלודה המופיעים לאחר היישום ואינם ניתנים לחיזוי מראש.

הוסף לרשימה שלי