English |+972-8-8563535|העמל 35 אשדוד
הסל שלי

הסטודיו שלנו

חזונה של שחם אריכא לחדש ולהשתלב בתרבות הרחוב הישראלי מאפשר לצוות הסטודיו לאתגר את הגבולות המוכרים ולחדש בתחום ריהוט הרחוב. הקשר החזק שנוצר בין החברה למגוון לקוחותיה מתבטא בשיתופי פעולה מעניינים עם לקוחות ואדריכלים.

תובנות מעבודתנו המשותפת מעשירות את תהליכי הפיתוח הפונקציונאלי והצורני כאחד. מחקר התנהגות האדם במרחב הציבורי והנגשת המרחבים לקשת רחבה של משתמשים נמנים כחלק מהקווים המנחים אותנו בתהליכי העיצוב והפיתוח. הסטודיו פועל בשיתוף פעולה יום-יומי עם מחלקות ההנדסה והייצור ושיתוף פעולה זה מאפשר לנו לייעל את מוצרינו בכדי להביא לקהל לקוחותינו ריהוט איכותי וחדשני.